اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
اعدام 5 مبارز راه آزادی را محکوم می کنیم

سحرگاه امروز مزدوران جنایتکار خامنه ای در یک اقدام وحشیانه 5 مبارز راه آزادی را پس از صدور احکام جابرانه ی بیدادگاههای انقلاب اسلامی به جوخه های اعدام سپردند. 
زنده یادان فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان قبل از اعدام به مدت طولانی تحت شکنجه و رفتار ضد انسانی قرار داشتند و از آنان خواسته می شد که در مقابل سردسته دژخیمان و جلادان سر تسلیم فرود آورند. اما آنان در مقابل درخواست عاجزانه ایادی خامنه ای دلیرانه ایستادگی کردند و بر چوبه های دار بوسه زدند.
شهید فرزاد کمانگر پس از اعدام جنایتکارانه زنده یاد احسان فتاهیان در سوک او نوشت:و تو به گریز و نامردمی کردن نه گفتی و سر به دار سپردی تا راست قامت بمانی. رفیق آسوده بخواب که مرگ ستاره نوید بخش طلوع خورشید است.
و امروز فرزاد کمانگر و 4 مبارز دیگر راه آزادی به نامردمی با صدای رسا نه گفتند و دلیرانه جان باختند.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شهادت این ستارگان راه آزادی را محکوم می کند. و با تاسف به خانواده، دوستان و آشنایان فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان تسلیت می گوید و خود را در غم این عزیزان شریک می داند.
ما از شورای امنیت ملل متحد می خواهیم که بلادرنگ و در اولین اجلاس خود رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده و این رژیم ددمنش را مورد تحریم سیاسی، نظامی و اقتصادی قرار دهد.
ما از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست می کنیم که از تمامی ظرفیتهای خود برای فشار بر جمهوری اسلامی به منظور لغو مجازات اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده کنند.
جاویدان باد یاد و خاطره تمامی شهدای راه آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
یکشنبه ۱۹اردیبهشت۱۳۸۹(۹مه۲۰۱۰)