درگذشت احمد بن بلا را تسلیت می گوئیم

 

احمد بن ‌بلا، رهبر انقلاب الجزایر، از بنیان‌گذاران جبهه آزادیبخش ملی الجزایر و نخستین رئیس‌جمهور این کشور شامگاه دیروز، چهارشنبه 23 فروردین 1391(11 آوریل 2012) در سن ۹۶ سالگی در شهر الجزیره درگذشت.

بن بلا بیش از ۲۴ سال از عمر خود را در زندان و چندین سال را در تبعید سر کرد و تنها در آخرین سالها به او اجازه بازگشت به الجزایر داده شد. احمد بن بلا در سال ۱۹۶۲ به ریاست جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر انتخاب و در سال ۱۹۶۵ با کودتای هواری بومدین، وزیر دفاع وقت، از مقام ریاست جمهوری برکنار شد.

بورژوازی الجزایر به خاطر اعتقاد زنده یاد احمد بن بلا به سوسیالیسم خود گردان از وی ناراضی و سرانجام دولت او را سرنگون کرد. وی پس از آزادی از زندان خواهان اتحاد ملی در الجزایر شد و همه تلاش خود را بر مبارزه علیه نئولیبرالیسم، نظم نوین جهانی و سیاستهای مخرب امپریالیسم متمرکز کرد.

زنده یاد احمد بن بلا از شخصیتهای نادری بود که نه تنها  از  سیاستهای ضد آمریکایی رژیم جمهوری اسلامی حمایت نکرد، بلکه در مخالفت با بنیادگرایی اسلامی در مجامع و کنفرانسهای بین المللی از مبارزات ضد استبدادی مردم ایران  پشتیبانی می کرد.

احمد بن بلا با تاریخچه مبارزاتی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به خوبی آشنا و خود را از حامیان سازمان ما می دانست.

با در گذشت احمد بن بلا خلق الجزایر فرزند و پدری بزرگ را از دست داد. نام این رهبر بزرگ انقلاب الجزایر برای همیشه در تاریخ مبارزات آزادیبخش خلقهای جهان می درخشد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در گذشت رفیق احمد بن بلا را به خانواده و یاران او، به مردم الجزایر و همه آزادیخواهان جهان تسلیت می گوید.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

پنجشنبه 24 فروردین 1391 - 12 آوریل 2012