حمله تروریستی به زندان موسوم به لیبرتی محکوم است

هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران حمله تروریستی مزدوران خامنه ای به زندان موسوم به لیبرتی را به شدت محکوم می کند. این تهاجم جنایتکارانه که با شلیک دهها موشک و خمپاره از فاصله نزدیک و به وسیله عوامل نیروی تروریستی قدس صورت گرفته، بدون مشارکت و یا حداقل اطلاع دولت عراق و شخص نوری المالکی نمی توانست عملی شود.
حمله وحشیانه به ساکنان لیبرتی منجر به شهادت 6 مجاهد خلق و مجروح شدن بیش از صد تن شده است.
هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شهادت این مجاهدان پایدار را به خانواده آنان، به سازمان مجاهدین خلق ایران و به همه آزادیخواهان تسلیت می گوید.
ما مصرانه از دبیرکل سازمان ملل متحد می خواهیم که یک کمیته تحقیق برای بررسی این جنایت ضد بشری تشکیل دهد.
ما خواستار آن هستیم که شورای امنیت ملل متحد با یک تصمیم عاجل، دولت عراق را ملزم به رعایت حقوق انسانی ساکنان لیبرتی، به ویژه تامین امنیت آنها نماید.
ما از پایبندان به اعلامیه جهانی حقوق بشر می خواهیم که این جنایت ضد انسانی در مورد ساکنان بی دفاع زندان موسوم به لیبرتی را محکوم کنند.
سکوت پیرامون این عمل وحشیانه به مفهوم رضایت خاموش از آن و در عمل تقویت سیاست سرکوب خونین مخالفان و صدور تروریسم دولتی به شمار می رود. دفاع از حقوق ساکنان لیبرتی دفاع از حقوق بشر و بخشی از مبارزه علیه استبداد مذهبی و تلاش برای آزادی است.

شرکت کنندگان در هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
دوشنبه 23 بهمن 1391 (11 فوریه 2013)