در سوک استاد بهرام عالیوندی

با تاسف و تاثر بسیار استاد بهرام عالیوندی، یکی از برجسته ترین هنرمندان کشورمان و عضو شورای ملی مقاومت ایران، روز دوشنبه اول خرداد 1391 درگذشت. این هنرمند شجاع و مبارز ایران زمین در زندگی سراسر طوفانی خود سبک جدیدی از نقاشی ارایه داد و مدت 27 سالی که در خارج از کشور بود بیش از 3 هزار طرح و نقاشی از خود برجای گذاشت. زنده یاد استاد عالیوندی در طرحها و نقاشیهای خود جلوه های گوناگون مبارزه و مقاومت مردم ایران علیه استبداد و برای آزادی را به تصویر کشید. استاد عالیوندی به آزادی و عدالت اجتماعی اعتقاد عمیق داشت و در زندگی هنری و مبارزاتی خود و در شوق رهایی محرومان و ستمدیدگان عاشقانه پایداری کرد و سرفرازانه بدرود حیات گفت.

از جانب خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان این هنرمند برجسته  را به همسر و فرزندان استاد عالیوندی، به اعضای شورای ملی مقاومت ایران، به هنرمندان و فرهنگیان ایران زمین و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

سه شنبه 2 خرداد 1391 - 22 می 2012

 

بازگشت به صفحه اول