اطلاعیه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 

 

یک سال پس از شهادت ژینا

جنبش انقلابی ادامه دارد

 

********

 

پیوند رضا پهلوی با سرکرده شکنجه گران ساواک شاه

 

********

 

حمله تبهکارانه به مقر احزاب کرد ایرانی را محکوم می کنیم.

 

 

********

خطاب به دولتها، سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ و نهادهای کمک کننده بهداشتی

********

حمایت بیش از ۵۰ تن از فعالان سازمان بین المللی سوسیالیست از سعید شیرزاد و امیر امیرقلی

 

********

موشک باران کمپ لیبرتی را محکوم می کنیم

********

 

پاسخ ما به تبهکاری خامنه ای: قیام برای آزادی

پیرامون اعدام زنده یادان رامین حسین پناهی،  زانیار و لقمان مرادی

********

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون قیام پر توان مردم ایران علیه تبهکاران حاکم

۱۳۹۸

********

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پیرامون عقب نشینی خامنه ای

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول