اطلاعیه های سالانه شورای ملی مقاومت ایران

 

بیانیة چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران

مرداد ۱۴۰۰

------------

بیانیة چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران

مرداد ۱۳۹۹